top of page

Studiraj lakše uz ove dvije stranice

Tijekom studija, česti su zadatci upravo oni vezani uz pisanje i stvaranje različitih pisanih uradaka, bilo eseja, seminarskih radova, a u konačnici i završnog/diplomskog rada.


Uz sve to, čitanje različite literature te proučavanje radova iz određenog područja, sastavni su (trebali i bi biti sastavni dio) nečijeg studijskog puta.


Danas vam donosimo 3 platforme koje svakom studentu mogu pomoći kako bi što bolje, produktivnije i kvalitetnije šetao svojim studentskim putevima.Prisjetimo se samo na trenutak, što je uopće studiranje. Naime, riječ i koncept studiranja polaze od učenja koje zahtijeva aktivan i samostalan pristup te je bazirano na proučavanje i znanstveno istraživanje.


Ovaj je aspekt studiranja ono nezamjenjivo, što, u konačnici, čini suštinu studiranja. No, ne iskoristiti mogućnosti koje suvremeno društvo i razvoj digitalnih tehnologija nosi, svakako bi bilo glupo, jer je upravo to ono nešto što svim studentima može uvelike olakšati put ka uspjehu.


Međutim, osim što na studiju usvajamo znanja relevantna za područje u kojem se obrazujemo, imamo priliku usvojiti mnogo dodatnih kompetencija koje nam kasnije mogu biti od iznimne koristi u životu. Sve je stvar naše uključenosti i motivacije u kontekstu samog procesa studiranja.


Neke od kompetencija koje stječemo su, svakako, pretraživanje podataka. Pisanjem određenog rada krećemo od proučavanja relevantne literature, a koja je danas u većini slučajeva dostupna u različitim online bazama podataka.Kad smo prikupili relevantnu literaturu, krećemo s čitanjem i izdvajanjem bitnog od nebitnog - dakle, provodimo analizu teksta i izdvajamo ono što nam je bitno. Na ovaj način treniramo mogućnost apstrahiranja važnog, što kasnije može uistinu biti od koristi u životu i radu. Ponekad je teško uočiti stablo u šumi, što se ono kaže, a prakticiranjem čitanja i izlučivanja bitnog, upravo treniramo mogućnost da vidimo stablo u šumi.


Kad smo sve izdvojili, krećemo na sintezu. Sinteza se odnosi na sastavljanje odvojenih pojedinosti u jedinstvenu cjelinu. Upravo je sintetiziranje informacija ono što nam u svakodnevnom životu i radu može biti od iznimne koristi, posebice u kreativnoj industriji. Kako različite ideje ukomponirati u jedinstveni i inovativan proizvod? Kako riješiti određeni problem na drukčiji način?


Međutim, na ovom putu se često kriju i određene zamke tehničke prirode koje mogu vidno utjecati na sam proces, ali i motivaciju za daljnjim procesom. Zato vam danas predstavljamo 3 platforme koje vam mogu pomoći kako biste studirali pametnije.


Parafraziranje i citiranje


Prvo, znamo li razliku između parafraziranja i citiranja? Već smo ranije spominjali važnost pravilnog navođenja izvora, s obzirom na to da se pogrešno navođenje ili ne navođenje izvora uopće, smatra povredom Zakona o autorskim i srodnim pravima.Za one koji su ovaj dio predavanja prespavali, kratko ćemo se podsjetiti što je citiranje, a što parafraziranje.


Citiranje se odnosi na doslovno prenošenje riječi autora iz jednog teksta u drugi. Pravilan citat ćemo, stoga, primjereno staviti u navodne znake i u našem tekstu tako i napisati.


Citirati znači "usmeni ili pismeno navesti/navoditi od riječi do riječi, doslovno prenijeti/prenositi čije riječi ili dio teksta" (Anić, 2007:45).


Drugi je način korištenje kurziva umjesto navodnih znakova.


Citirati znači usmeni ili pismeno navesti/navoditi od riječi do riječi, doslovno prenijeti/prenositi čije riječi ili dio teksta (Anić, 2007:45).


U oba slučaja možemo primijetiti kako je tekst koji je preuzet, u ovom slučaju iz Anićeva Rječnika hrvatskog jezika, naveden u obliku citata koji na kraju u zagradama ima naziv autora, godinu izdanja te stranicu na kojoj se u knjizi nalazi određeni citat.


Međutim, kako se naš rad ne bi pretvorio u patchwork različitih citata koji su jedva povezani u cjelinu, koristimo parafraziranje.


Parafraziranje se odnosi na "prepričavanje, opisivanje formulirane misli, naziva itd. istog smisla drugim ili jasnijim riječima" (Anić, 2007:344). Kako parafrazirati ovaj citat? Rjeđe ćemo koristiti parafraziranje kad su posrijedi definicije i/ili koncizne deskripcije pojmova, ali prilikom opisivanja određenog procesa ili ideje koja bi bila duga za citat, koristimo se parafraziranjem.


Dakle, parafraziranje se odnosi na, kako navodi Anić (2007) donošenje autorovih misli na drukčiji način. Parafraziranje ne odvajamo eksplicitno od teksta korištenjem navodnika ili kurziva, već jednostavno prije ili nakon parafraze navedemo autora i godinu u kojoj je citat koji smo parafrazirali.


Kako je parafraziranje samo po sebi iznimno zahtjevno, posebice ako se ne radi o pisanju u prvom jeziku, već, primjerice, u engleskome jeziku, upućujemo vas na platformu Quillbot.Pomoću Quillbot platforme možete potpuno besplatno možete parafrazirati misao i do 400 riječi. U ekran s lijeve strane upišete citat iz određenog članka, kliknete na rephrase i u ekranu s desne strane se nakon kraće analiza pojavi parafraza.


Mana je ove strance to što funkcionira samo za engleski jezik. Međutim, još je jedna super stvar to što i nakon što stranica automatski parafrazira, daje vam mogućnost dodatne izmjene riječi, odnosno, nudi pojmove koje biste mogli implementirati u tekstu umjesto primarno korištenih pojmova pomoću samo jednog klika.Ako kliknete na određenu riječ, otvaraju vam se sintagme ili riječi koje biste mogli koristiti umjesto one riječi ili sintagme koja je primarno ponuđena.


Nakon što ste vaše parafraziranje priveli kraju, kopirajte dio teksta koji ste parafrazirali i pravilno ga uvrstite u svoj tekst. Ne zaboravite uvrstiti korištene izvore u popis literature na kraju vašeg rada.


Skripte online


Svi smo u nekom trenutku studiranja imali skriptu. Možda smo ju napravili sami, a možda smo kopirali od kolege ili kolegice. Možda smo onda i skriptu koju smo kopirali, dodatno skriptirali, odnosno, rastavili na proste faktore, kako bismo imali što manje toga za proći prilikom pripremanja nekog ispita.


Premda smo ranije naveli kako se proces studiranja primarno odnosni na istraživanje i samostalan rad, ponekad je, a posebice u kontekstu nekih predmeta, korištenje linije manjeg otpora izlaz za kojim poseže većina studenata.


Da ne biste morali tražiti skripte kod kolega i kolegica, skripte možete pokušati pronaći na stranici Docsity.Većina je materijala koji se na ovoj stranici nalaze su jeziku kojeg razumije većina ljudi u ovim našim područjima, bio on hrvatski, srpski, bosanski ili crnogorski jezik.


Za prijavu je potrebno imati Google račun ili možete izraditi potpuno novi profil. Prijava se izvršava odabirom Google računa i automatski vas vodi na ispunjavanje profila, gdje je sve vrlo jasno i jednostavno formirano.


Jednom kad ste se prijavili, možete pretraživati i preuzimati različite materijale iz različitih domena i područja koje možete koristiti kao nadopunu literaturi pomoću koje se pripremate za ispit iz određenog predmeta.


I dalje zadržavamo stav kako je pametnije proučiti literaturu i pripremati se za ispit koristeći preporučene izvore, međutim, nekad nije loše imati opciju za pronalaženjem bržeg rješenja, ako već suvremene tehnologije nude tu mogućnost.Izvor fotografija: Docsity, Quillbot, Unsplash
Comments


bottom of page