top of page

Od čega se sastoji računalo?

Računala su danas neizbježna u većini profesija. Za kvalitetno obavljanje različitih poslova, računalo je jednostavno postalo nepohodno. Iz tog razloga, odlučili smo pokrenuti malu školu informatike u kojoj ćete na jednom mjestu doznati ono što ste propustili na nastavi Infomatike.


Za početak - da bismo nešto znali u potpunosti koristiti, valja znati i kako što radi. Većinom ljudi, poglavito mladi, računala koriste intuitivnu, bez pretjeranog promišljanja o tome što se, kako i zašto događa.


No, jeste li se ikad zapitali - što sve uopće čini računalo?Prije svega, postoje različite vrste računala. Naime, računala možemo podijeliti prema veličini, mobilnosti i namjeni. Najčešće računalo koje susrećemo u svakodnevnom životu je osobno računalo, poznatiji kao personal computer - PC. S obzirom na to da je upravo ova vrsta računala, dakle osobna računala, svakodnevni oblik računala koji susrećemo, bavit ćemo se uglavnom ovom vrstom računala.


U kategoriju osobnih računala pripadaju stolna računala, all-in-one računala, prijenosna računala, ručna računala i pametni telefoni. Svako se osobno računalo sastoji od sklopovlja računala.


Sklopovlje računala su svi djelovi računala koji su vidljivi i koje možemo dodirnuti. U tu kategoriju, dakle, pripadaju svi oni djelovi računala koji su opipljivi i moguće ih je vidjeti, a možemo ih podijeliti u tri kategorije:


Ulazne jedinice računala


U ovu skupinu pripadaju svi oni djelovi računala koji nam omogućuju unos podataka u račnalo. Većinu ovih djelova računala svakodnevno srećemo i njima se koristimo bez pretjeranog ražimšljanja o njihovoj važnosti i ulozi prilikom korištenja računala. U ovu kategoriju spadaju miš, tipkovnica, mikrofon, skener i kamera. U novije vrijeme to su još i e-olovkem, ako govorimo o tabletu ili pametnim telefonima koji koriste ovaj način unosa podataka.Središnja jedinica računala


Središnja jedinica računala je, više negoli i jedna druga, neophodna za pravilan rad računala. U ovu kategoriju spadaju svi oni djelovi računala koji se nalaze u kućištu računala. U kućištu računala nalaze se matična ploča i procesor. Ovo je vitalni dio računala, bez koje su nam i ulazne, i izlazne jedinice nevažne.


U ovu skupinu spadaju i spremnici, kao što je središnji spremnik, a koji se dijeli na ROM i RAM. RAM ili radna memorija računala čuva podatke koje koristimo dok je računalo uključeno, dok ROM sadrži podatke potrebne za samo pokretanje računala.Uz središnji spremnik postoje i pomoćni spremici. Pomoćni spremnici pohranjuju podatke i omogućuju prijenos podataka. Jedan od takvih je i disk na kojem se poranjuje sve ono što radimo na računalu.


Također, postoje i spremnici koji nam služe za čuvanje i prenošenje podataka s računala na računalo. Ove oblike pohrane srećemo svakodnevno, a u tu kategoriju spadaju CD, DVD, prijenosni diskovi, memorijske kartice, USB stickovi.


U samomo kućištu se nalaze i tri iznimno važne kartice: zvučna kartica, grafička kartica i mrežna kartica.


Izlazne jedinice računala


U skupinu izlaznih jedinica računala spadaju svi oni djelovi računala koji nam prikazuju rad na računalu. U ovu skupinu pripadaju monitor, projektor, zvučnici, slušalice i pisač.Kako bi naše računalo savršeno funkcioniralo, svi bi djelovi računala trebali biti funckionalni zasebo i u simbiozi jedni s drugim. Neki su djelovi računala lako zamjenjivi, dok su neki teže zamjenjivi.


Danas je sve rjeđe korištenje osobnog računala u ranije opisanom smislu, dok su sve više u upotrebi prijenosna računala - poznatiji kao laptop.


Laptop većinu ranije spomenutih jedinica računala integralno sadrži, a k tome je i prijenosan, što ga čini iznimno popularnim u različitim grana djelatnosti. Također, pametni telefoni i tableti su svojim razvojem dostigli zavidne razine pa se u nekim slučajevima koriste kao adekvatna zamjena osobnim računalima.

Izvori fotografija: Unsplash


Izvori za tekst: Gregurić, V. i sur. (2019). Informatika 5, Profil Klet, ZagrebComments


bottom of page